قالب وبلاگ

قالب وبلاگ


بگو مگو
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ جمعه 9 دی‌ماه سال 1390 توسط wwww

دکتر محمداسماعیل اکبری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اهداف  
انتظار می‌رود فراگیرنده، پس از گذراندن این درس، بتواند :
Ø      گذار اپیدمیولوژیک را تعریف نموده مثال‌های واضحی ارائه دهد

Ø      گذار سلامت را توضیح دهد

Ø      عوامل موثر بر گذار اپیدمیولوژیک را فهرست نموده و شرح دهد

Ø      تاریخچه گذار اپیدمیولوژیک را توضیح دهد

Ø      علل پیرشدن جمعیت‌ها را بیان کند

Ø      راهکارهای ارتقاء سلامت در جمهوری اسلامی را شرح دهد

Ø      راه های حفظ و ارتقاء سلامت حرفه های پزشکی را توضیح دهد
 

واژه های کلیدی 
            گذار اپیدمیولوژیک، گذار سلامت، ارتقاء سلامت، نوپدیدی بیماری‌ها

مقدّمه
نه گذار اپیدمیولوژیک به آن گونه ای که تصوّر می‌شد یک پدیده یک طرفة عبور از کنترل بیماری‌های عفونی و نهایتا دستیابی به کنترل بیماری‌های غیرمسری است و نه نوپدیدی و بازپدیدی بیماری‌های عفونی، پدیده بدیعی است که هرگز در طول تاریخ، رخ نداده و صرفا طی سه دهة گذشته به وقوع پیوسته باشد ! بلکه کلّ این پدیده ها به همراه تغییرات جمعیت شناختی، واقعیتی به نام گذار سلامت را تشکیل می‌دهد که در طول تاریخ نه به عنوان پدیده و واکنشی یک طرفه بلکه دوطرفه و پویا به وقوع پیوسته و همچنان ادامه خواهد یافت و هرچند بسیاری از این تغییرات، حاصل ارتباط متقابل انسان و محیط اکولوژیک و فرهنگی ـ اجتماعی اوست ولی گاهی تحت تاثیر عمیق حوادث طبیعیِ نوظهوری نظیر گرم شدن کُره زمین، پدیده El-Nino و امثال اینها نیز قرار گرفته و حوادث پیش بینی نشده ای به بار می‌آورد و بروز و شیوع هر دو نوع بیماری عفونی و  مزمن  را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بدیهی است که تحوّلات ژنتیک و موتاسیون‌های مربوطه نیز می‌تواند از عوامل پیدایش بیماری‌ها باشد که آن‌هم با تغییرات محیط، در تعامل بوده و مجموعة این تغییرات (محیط و ژن) عاملی در تغییر رفتار انسان‌ها و شیوة زندگی آنان هستند و این در حالیست که تغییر رفتار انسان‌ها را می‌توان شایعترین دلیل گذار سلامت دانست.

            امروزه معضل بیماری‌های عفونی نوپدید، بسیاری از باورهای بهداشتی را تحت الشعاع، قرار داده و توجّه جوامع علمی را به خود معطوف داشته است و جالب توجّه است که بسیاری از دانشمندان براین عقیده‌اند که نوپدیدی بیماری‌های مُسری، صرفا یک پدیده جدید نیست بلکه بار‌ها اتفاق افتاده و نقش عظیمی در تاریخ تحوّلات بهداشتی، ایفاء نموده است و حتی برخی از محققین، ادّعا نموده‌اند که تا کنون با سه گذار اپیدمیولوژیک (E. Transition) عمده، مواجه بوده ایم، به طوری که اوّلین گذار، در اواخر دوره پارینه سنگی (Paleolithic) و دوران نوسنگی (Neolithic)، حادث گردیده و دوّمین گذار، با آغاز عصر جدید و انقلاب صنعتی، شکل گرفته و بالاخره سوّمین گذار که از حدود سه دهة قبل آغاز گردیده است همچنان ادامه دارد.

اوّلین گذار اپیدمیولوژیک
            بدون شک، جوامع اوّلیه انسانی از وسعت چندانی برخوردار نبوده و علیرغم پراکندگی آن امکان ارتباط سریع نیز بین آنان وجود نداشته و لذا احتمال بروز همه‌گیری‌های وسیع نیز ناچیز بوده است و به نظر می‌رسد تحت آن شرایط، زندگی در غارها، مواجهة با اکتوپارازیت‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کرده و انسان اوّلیه از همان آغاز زندگی با اینگونه بلایا دست به گریبان بوده است و گیاهخواری و خامخواری و مصرف گوشت خام نیز مزید بر علّت شده و باعث انتقال بیماری‌های ویژه ای می‌گردیده است.

جهت ادامه موضوع در PDF به اینجا کلیک کنید 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
بک لینک فا